OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

História baníctva

Na tejto stránke sú prebraté materiály s web stránky: Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska


Slovensko má slávnu a bohatú banícku históriu. Množstvo pamiatok možno nájsť v expozíciách banských múzeí, v skanzemoch. Máme pre Vás tip - čo tak "spojiť príjemné s užitočným" a vydať sa na prechádzku po niektorom z náučných banských chodníkov na Slovensku? Príjmite naše pozvanie a vydajte sa po stopách bohatej baníckej histórie Slovenska, na miesta známe, ale aj možno doposiaľ nespoznané. »» viac....


Hlavným cieľom projektu Slovenská banská cesta je zachovanie hmotného baníckeho dedičstva v kontexte prezentácie banských pamiatok v jednotlivých banských regiónoch Slovenska, budovanie a postupné prepojenie siete banských náučných chodníkov, vydanie propagačných materiálov a ďalšie aktivity. Postupným naplnením uvedených cieľov je dosiahnutie zvýšenia aktívneho cestovného ruchu, rozvoj nových ekonomických aktivít súvisiacich s turizmom, rozvoj drobného podnikania. »» viac....


Autor, vlastník, webmaster: František Kovár, Stará Kremnička
e-mail: infostrednepohronie@azet.sk