OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Trať mládeže (ŽSR 154)

Trať mládeže (ŽSR 154)...stránka sa pripravuje

Na výstavbu železnice do Banskej Štiavnice dal podnet Hlavný komorsko grófsky úrad (HKG) v Banskej Štiavnici. Podnetu sa ujalo Ministerstvo verejných prác a dopravy v Budapešti, ktoré dňa 15.7.1868 poverilo firmu Ladislav Kováč a spol. vykonať prípravné práce na stavbu železnice s konskou ťažnou silou. Bolo to paradoxné, lebo v tom čase už bolo rozhodnuté o výstavbe uhorskej severnej magistrály, ktorá vlastne bola modernou železnicou poháňanou parnými lokomotívami.
V prípade tejto banskoštiavnickej trate sa rozhodovalo na základe návrhov inžiniera Wirtha a Baláža, ktorí však našťastie navrhli použiť parnú trakciu. O stavbe sa rozhodlo na Ministerstve financií v dňoch 23. - 24. septembra 1869 tak, že tu bude vybudovaná úzkokoľajná železnica, ktorá bude mať lokálny charakter v závislosti potrieb banskoštiavnického baníctva.
Dňa 21. 1. 1870 spoločnosť HKG požiadala o povolenie začatia prác. V apríli 1870 nastúpili na stavbu prví robotníci. Stavba  bola ukončená dňa 2. augusta 1873  a po technicko-policajných prehliadkach uvedená do prevádzky dňa 10. augusta 1873. Samotná trať bola jednokoľajná s rozchodom koľajníc 1 meter. Stúpanie a klesanie bolo až 20 promile. Železničná stanica Hronská Breznica (Dúbrava) bola v nadmorskej výške 263 m, železničná stanica v Banskej Štiavnici 420 m nad morom. Najvyššia nadmorská výška na trati bola 562 metrov. Celková dĺžka železničnej trate bola 22 895 metrov.
Osobný vlak s vozňami prvej až tretej triedy premával len raz denne, neskôr, aby sa zvýšili možnosti osobnej dopravy, začali premávať zmiešané osobné a nákladné vagóny v jednej vlakovej súprave. Železničnú trať prešiel vlak z Banskej Štiavnice do Hronskej Breznice za jednu hodinu a 19 - 24 minút a naspäť za jednu hodinu 44 minút.
Po 70 rokoch od uvedenia trate do prevádzky bolo v roku 1943 rozhodnuté o vybudovaní trate s normálnym rozchodom. Slávnostný výkop sa konal 6. októbra 1943. Stavba však netrvala dlho, bola prerušená Slovenským národným povstaním a ďalšími vojnovými udalosťami.
V povojnovom období napredovala stavba len veľmi pomaly. Ústredný Zväz slovenskej mládeže v roku 1947 navrhol, že trať dokončia mládežníci, preto táto rozsiahla brigádnická akcia dostala názov Trať mládeže. Stavba sa oficiálne začala 5. apríla 1948.
Trať je typická horská železnica. Stavali ju v zložitých terénnych podmienkach, bolo potrebné vybudovať 49 železničných a 32 cestných objektov. Trať dlhá 20,3 km prekonáva výškový rozdiel 266 metrov. Na uvedenom úseku museli vybudovať 1200 m dlhý tunel, dva mosty, tri viadukty, železničné stanice v Kozelníku, Banskej Belej a v Banskej Štiavnici a zastávku v Banskom Studenci.
Na výstavbe železničnej trate sa zúčastnilo v rokoch 1948 až 1949 viac než 47.000 brigádnikov z celej republiky, z toho okolo 1600 mladých ľudí zo zahraničia, najmä z Bulharska, Poľska a Francúzska. Stavba trate bola ukončená 28. októbra 1949 a o dva dni neskôr, 30. októbra, ju slávnostne otvorili.
60. výročie trate z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice

pozrite si video:

  

 
Z osláv 60. výročia Trate mládeže. zdroj: www.vlaky.net 
 
154. Pod týmto číslom sa v knižnom cestovnom poriadku ukrýva trať, ktorá si 30. októbra 2009 pripomína šesťdesiate výročie svojho slávnostného otvorenia. Najväčší podiel na jej výstavbe má vtedajšia mládež, vďaka pracovnému úsiliu ktorej bola jej výstavba realizovaná a dostala aj pomenovanie Trať mládeže. Súčasťou osláv bol aj mimoriadny parný vlak vypravený zo Zvolena, jazdu ktorého sa vám táto krátka reportáž pokúsi priblížiť. pokračovanie...

Po Trati mládeže uháňala storočná lokomotíva. zdroj: www.ziar.sme.sk 

Parná lokomotíva z čias Rakúsko-Uhorskej monarchie dnes smerovala po Trati mládeže do Banskej Štiavnice. Štyri dobové železničné vozne, ktoré za sebou ťahala, boli plne obsadené.  Päť minút po deviatej hodine ráno vyrazil zo Zvolena parný vlak s desiatkami pasažierov do Banskej Štiavnice. Na Trati mládeže, na ktorej pred šesťdesiatimi rokmi pracovali tisícky študentov, sa postupne zastavil v Hronskej Dúbrave, Kozelníku a Banskej Belej. Takto sa rozhodli občianske združenie Štokovec, Železnice Slovenskej republiky a mesto Banská Štiavnica osláviť okrúhle výročie tejto udalosti.   pokračovanie...

Autor, vlastník, webmaster: František Kovár, Stará Kremnička
e-mail: infostrednepohronie@azet.sk