OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Región Stredné Pohronie

Stredné Pohronie je región na strednom Slovensku, zaberá územie okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica a malú západnú časť okresu Zvolen. Osou územia je rieka Hron od svojho sútoku so Slatinou po Slovenskú bránu.
Z historického hľadiska zaberá severnú časť Tekova, vrátane Podsitnianska, a západnú časť Zvolenskej župy. Región hraničí na severe s Turcom a Hornou Nitrou, na východe s Horným Pohroním, na juhu s Hontom a na juhozápade so spomínaným Tekovom.
Jeho územie je značne členité, fyzikálno – geograficky rozmanité. Viac ako 60 % územia regiónu má horský a podhorský ráz.

Tvorí ho päť výrazných geomorfologických jednotiek, a to:

  • Žiarska kotlina
  • Pohronský Inovec
  • pohorie Vtáčnik
  • Kremnické vrchy 
  • Štiavnické vrchy.

Štiavnické a Kremnické vrchy boli od stredoveku baníckymi oblasťami s rozvinutou ťažbou zlatých, strieborných a medených rúd. Baníctvo a ťažba rúd má dlhoročnú tradíciu najmä v oblasti a okolí Banskej Štiavnice, Kremnice a Hodruše – Hámroch.

Údolie rieky Hron sa považuje za centrum regiónu. Rieka Hron odvodňuje väčšinu územia a jej celková dĺžka v regióne je 65 km. Údolie tvorí os východ – juhozápad a predstavuje dôležitú dopravnú tepnu. V údolí rieky Hron ležia dve okresné mestá regiónu, a to Žiar nad Hronom a Žarnovica.

Región je známy výskytom teplých termálnych prameňov v oblasti Kremnických a Štiavnických vrchov, a to Kremnici, v Sklených Tepliciach a vo Vyhniach. Sklené Teplice majú štatút kúpeľnej obce.

Na území regiónu sa nachádzajú dve vyhlásené chránené krajinné oblasti:

  • Ponitrie 
  • Štiavnické vrchy.

Vysoká koncentrácia kultúrnych, historických a technických pamiatok sa vyskytuje v okolí Banskej Štiavnice a Kremnice, ktorých historické jadrá sú vyhlásené za mestské pamiatkové rezervácie. Mesto Banská Štiavnica s okolitými technickými pamiatkami bolo v r. 1995 zaradené do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V regióne sú aj ďalšie významné historické mestá, ako Nová Baňa, banícke a industriálne sídla Kremnické Bane, Kozelník, Banská Belá, Štiavnické Bane, Vyhne, Hodruša – Hámre, Žarnovica a iné, napr. kláštorné sídlo Hronský Beňadik a bývalý Svätý Kríž, dnes Žiar nad Hronom. 

Celé územie je výrazne členitá vrchovina. Horstvá dosahujúce nadmorskú výšku cez 900 m sú vhodné aj pre náročnejšiu turistiku, cykloturistiku a pre lyžiarske športy, najmä v Kremnických a Štiavnických vrchoch. Údolie rieky Hron umožňuje vodnú turistiku a iné vodné športy. Unikátna sústava umelých vodných nádrží (tajchy) so zásobovacími systémami v okolí Banskej Štiavnice je vhodným priestorom pre rekreačné, relaxačné činnosti a vodné športy.

Autor, vlastník, webmaster: František Kovár, Stará Kremnička
e-mail: infostrednepohronie@azet.sk