OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Hrad Šášov

Hrad Šášov...

 AKTUALITA:

Šášovský hrad skenovali špeciálnym laserom.  (zdroj: ziar.sme.sk/)
Osud hradu Šášov je nejasný. Jeho konzervácii bránia problémy s vlastníctvom pozemku, na ktorom sa rozprestiera. Súčasný stav zrúcaniny by sa mal preto zachovať aspoň v digitálnej podobe. Dobrovoľníci sa už päť rokov snažia o záchranu tejto historickej pamiatky. Konzervácii hradu však bránia problémy s jeho majetkovo-právnym vysporiadaním. pokračovanie...»

Reportáž "Šášovské hradné hry 2009" ...pozrite si video » 


Po piatich rokoch existencie Združenia na záchranu hradu Šášov došlo v mesiacoch júl a august roku 2009 k prvej fyzickej záchrannej akcii združenia. Dôležitá klenba veže zrekonštruovaná... pokračovanie »

Na hrade Šášov sa podarilo v roku 2009 po rôznych byrokratických prieťahoch začať s rekonštrukciou hradu.... pozrite si video

  

1.8. 2009 ♦ 5. ročník - Šášovské hradné hry foto F. Kovár 

Nad hlavami hrad Šášov
rekonštrukcia hradného okna
prednáška na hrade - R. Uhrovič
hradné múry
lukostrelec v akcii
šermiari bojujú o život...
po boji tanec
súboj hradnej panej a slúžky
rytiarský turnaj
dolapenie poddanného..
a potrestanie
zábava pokračuje...
brušná tanečnica
zábava pre deti
som víťaz
sokoliari v akcii
ukážky sokoliarstva
ukážky sokoliarstva
ukážky sokoliarstva
k sokoliarom patria aj poľovné psi

Ďalšie foto a text na stránke hradu Šášov »

Autor, vlastník, webmaster: František Kovár, Stará Kremnička
e-mail: infostrednepohronie@azet.sk