OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Zvolenská kotlina


Zvolenská kotlina je kotlina medzi Banskou Bystricou, Zvolenom, Detvou a Ľubietovou. Je to krajinný celok Slovenského stredodohoria. Na severe hraničí s Veľkou Fatrou a Nízkymi Tatrami, na východe s Veporskými vrchmi, smerom k juhu prechádza v Juhoslovenskú kotlinu a Krupinskú planinu a na západe susedí s Kremnickými vrchmi a Štiavnickými vrchmi.

Má charakter hornatiny. Najvyššími vrcholmi sú Čiertaž (1 204 m), Panský diel (1 100 m), Javorie (1 044 m) a Farská hora (846 m).

Veľká časť územia je pokrytá prevažne listnatými lesmi. V hojnej miere je zastúpený buk, hrab, dub a javor, z ihličnatých stromov sa v menšej miere vyskytuje borovica a smrek.

Zvolenskou kotlinou preteká rieka Hron s prítokmi Slatina a Neresnica.

Podľa klimatických podmienok radíme Zvolenskú kotlinu medzi oblasti mierne teplé. V zimnom období vystupujú priemerné teploty na -2 až -4 °C, letné priemerné teploty sa pohybujú okolo 17 až 18 °C, počet letných dní býva medzi 40 – 50, počet dní so snehovou pokrývkou je 50 – 70.

Zvolenská kotlina je kraj s množstvom prírodných zaujímavostí a kuriozít. Nenájdeme tu síce žiadnu chránenú krajinnú oblasť, ale to najzaujímavejšie je sústredené v niekoľkých štátnych prírodných rezerváciách:

  • Plavno
  • Príboj
  • Ponická Huta
  • Boky
  • Badínsky prales. Štátna prírodná rezervácia Badínsky prales zaberá plochu asi 31 ha a je jednou z najstarších na území Slovenska. Zachovali sa tu pôvodné bukovo-jedľové porasty na andezitových horninách. vek obrovských mohutných jedlí sa odhaduje na 200 – 400 rokov. Táto prírodná rezervácia slúži pre študijné účely a lesnícky výskum.

Okrem štátnych prírodných rezervácií nájdeme v tejto oblasti aj chránené prírodné výtvory:

  • Lupčiansky skalný hríb
  • Mičinské travertíny
  • chránené náleziská – Mackov bok, Kozlinec a Pstruša
  • chránenú študijnú plochu Arborétum Borová hora.(botanická záhrada)
Autor, vlastník, webmaster: František Kovár, Stará Kremnička
e-mail: infostrednepohronie@azet.sk