OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

OCH Ihráčske kamenné more

Ihráčske kamenné more - okružný turistický chodník

Viac sa o Kamennom mori dozviete na novozaloženej web stránke:

V obci Ihráč sa na jeseň 2010, po ročnej príprave začalo za účasti CHKO Štiavnické vrchy, obce Ihráč a miestnych aktivistov s čistením a úpravou prírodnej pamiatky Ihráčske kamenné more, ktoré bolo zarastené náletovou burinou a drevinami. Svoju krásu tak dlhé roky skrývalo pred zrakmi turistov pod divoko rastúcou vegetáciou, ktorá mu dala aj prezývku "tŕňové more". Aby návštevníci a turisti ľahšie našli kamenné more boli v obci vybudované zásluhou p. Filandu smerové tabule, ktoré ich navigujú k tejto prírodnej pamiatke. Kamenné more sa týči nad futbalovým ihriskom v blízkosti miestneho kostola. Príchod na kamenné more stráži kamenný útvar, ktorý podľa svojho tvaru dostal názov kamenná panna.

Ihráčske kamenné more bolo vyhlásene za prírodnú pamiatku v r. 1993, rozkladá sa na rozlohe 2,2 ha, za účelom ochrany zvláštneho geologického útvaru rozpadajúceho sa lávového prúdu v podobe andezitových balvanov rozličných veľkostí a tvarov.

Počas prác pri čistení kamenného mora bol okolo vytvorený aj nový okružný turistický chodník, ktorý urobí tento prírodný útvar atraktívnejší pre turistov a návštevníkov. "Pozrite si priloženú mapku"Autor, vlastník, webmaster: František Kovár, Stará Kremnička
e-mail: infostrednepohronie@azet.sk