OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kremnické vrchy

Kremnické vrchy sú sopečným pohorím v centrálnej časti Slovenska, súčasť provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a oblasti Slovenské stredohorie. Hraničia s týmito geomorfologickými celkami: na severe sú to Veľká Fatra a Turčianska kotlina, na západe Žiar, Hornonitrianska kotlina a Vtáčnik, na juhu Žiarska kotlina a Štiavnické vrchy, na krátkom juhovýchodnom úseku Pliešovská kotlina a Javorie a na východe Zvolenská kotlina a Starohorské vrchy.

Členia sa na päť geomorfologických podcelkov:

Najvyšším vrchom je Flochová (1 316,9 m n. m.), v hlavnom hrebeni vystupujú aj ďalšie významné vrchy: Svrčinník (1 312,8 m n. m.), Tabla (1 178,4 m n. m.), Vyhnatová (1 282,6 m n. m.), Skalka (1 231,6 m n. m.), Mýtny vrch (1 221,4 m n. m.), Zlatá studňa (1 265,4 m n. m.), Velestúr (1 254,4 m n. m.), Smrečník (1 249,2 m n. m.) a Horná skala (1 140,3 m n. m.). Jednotlivé vrchy oddeľujú sedlá: Sedlo Flochovej (1 297 m n. m.), Kordícke sedlo (1 117,1 m n. m.), sedlo Tunel (1 150 m n. m.), Bystrické sedlo (1 190 m n. m.), Králické sedlo (1 185 m n. m.) a sedlo Tri kríže (1 180 m n. m.)

Chránené územia

Kremnické vrchy sú vďaka množstvu prírodných zvláštností a rozmanitostí zaradené medzi veľmi vyhľadávané, atraktívne a vysoko hodnotené oblasti. Návštevníci si môžu pozrieť početné prírodné výtvory a zaujímavosti sústredené predovšetkým do národných prírodných rezervácií - Boky a Harmanecká tisina.
Medzi chránené prírodné výtvory patrí Turovský sopúch pri obci Turová, Jastrabská skala, Čertova skala.

Významné turistické miesta:

Bujačia lúka nad Kremnicou. Prírodná rezervácia s výmerou 2,01 ha. Ochrana fitogeograficky významnej lokality s koncentrovaným výskytom šafranu karpatského.
Kremnický štít - 1008,2 m.n.m. Východne od Kremnice s výhľadom na Štiavnické vrchy, Vtáčnik a hrebeň Kremnických vrchov.
Kremnický štós. Prírodná rezervácia o výmere 18,8 ha. Ochrana západného úbočia andezitového Kremnického štítu s kamennými moriami, bralami, skalnou pionierskou vegetáciou s ihličnatým lesom.
Jastrabská skala nad obcou Jastrabá. Prírodná pamiatka o výmere 8,46 ha. Ochrana vrcholovej časti ryolitového masívu. Výšinné sídlisko lužickej kultúry.
Ihráčske kamenné more nad obcou Ihráč. Prírodná pamiatka s výmerou 2,21 ha. Ochrana zvláštneho geologického útvaru rozpadajúceho sa lávového prúdu v podobe andezitových balvanov rozličných rozmerov.
Hostinec. Rázcestie turistických značkových trás na východ od Kremnice. Pri verejnosti prístupnej chate patriacej KST Kremnica (občerstvenie, nocľah) je aj prameň výbornej pitnej vody.
Mláčik Národná prírodná rezervácia na pravom hrebeni doliny Čierna voda s výmerou 147 ha. Ochrana zachovalých spoločenstiev jedľovo-bukového lesného vegetačného stupňa s fragmentami jeľšových zárastov.
Náučný chodník Zelená cesta. Chodník prechádza cez chránené územie Vejmutovkový porast, PR Bujačia lúka a PR Kremnický štós. Oboznamuje návštevníkov s rastlinstvom, živočíšstvom, zaujímavými morfologickými tvarmi územia, podáva informácie o starom banskom meste Kremnica.
Autor, vlastník, webmaster: František Kovár, Stará Kremnička
e-mail: infostrednepohronie@azet.sk