OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Záchrana žel. stanice St. Kremnička

Občianske združenie KAMENICA.

Našim cieľom je:
  • Záchrana a obnova historickej staničnej budovy v Starej Kremničke.
  • V rekonštruovaných priestoroch vytvotiť kultúrno - turistické centrum.
  • Rozvoj turistiky v okolí Starej Kremničky - vstupnej brány do Kremnických vrchov.
  • Aktívna príprava osláv SNP a 140 rokov železničnej trate ŽSR 171 (Zvolen - Vrútky) na jeseň 2012 (august - september) v Starej Kremničke.
Občianske združenie KAMENICA bolo zaregistrované dňa 5. 12. 2011.

Kto by mal záujem môže sa pridať a pomôcť. Hľadáme aj ľudí ochotných aktívne pracovať v OZ.


VÝZVA NA SPOLUPRÁCU !
OZ KAMENICA, Klub historickej techniky Zvolen, obec Stará Kremnička sa na vás obracajú z výzvou na spoluprácu pri zabezpečovaní historických materiálov z čias SNP a 2. svet. vojny v regióne stredné Pohronie (okolie Žiaru nad Hronom, Kremnice, Hronskej Dúbravy, Žarnovice, Zvolena...). Uvítame rôzne staré foto, dokumenty, rôzne veci z tých časov. Zozbierané veci budú súčasťou výstavy v našej obci v rámci celoslovenských osláv SNP a rekonštrukcie bojov s použitím pancierového vlaku Štefánik, tak ako to bolo v r. 2009.
Tak isto to môžu byť aj materiály týkajúce sa žel trate ŽSR 171 (Zvolen - Kremnica - Vrútky), nakoľko táto oslavuje budúci rok 140 rokov od uvedenia do prevádzky, čo bude tiež súčasťou výstavy a osláv.
Kontakty nájdete na našej web stránke www.ozkamenica.wbl.sk
Ďakujeme.


Kontakt:

Predseda:
František Kovár, e-mail: infostrednepohronie@azet.sk

Viac info o združení a jeho aktivitách na stránke OZ KAMENICA


 

Autor, vlastník, webmaster: František Kovár, Stará Kremnička
e-mail: infostrednepohronie@azet.sk