OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

NCH Zelená cesta

Náučný chodník Zelená cesta - Kremnica a okolie

Zelená cesta vznikla v roku 1990 a obnovená bol v roku 2009 na podnet mesta Kremnica a Mestských lesov Kremnica, s.r.o. Východiskom je parčík v meste, odkiaľ sa pokračuje asi jeden kilometer smerom na Skalku, kde začína prvou zastávkou „Vejmutovský porast“.

Dĺžka chodníka je 8,9 km, má 8 zastávok, čas prechodu je 4 hod. Terén je stredne náročný až náročný, vzhľadom na 350 m prevýšenie a dĺžku trasy. Chodník má veľký a malý okruh, malý končí na Vajanke, veľký pokračuje na Kremnický štós.

 Zastávky:

  1. Vejmutovský porast – je jedným z najstarších borovicových porastov na Slovensku so súvislým zastúpením tejto introdukovanej dreviny. Vek sa odhaduje na 90 – 100 rokov.
  2. Bujačia lúka – prírodná rezervácia s výskytom šafránu Heuffelovho, vyhlásená v roku 1986, s rozlohou 2,02 ha.
  3. Prvý grantík – zastávka s ukážkou rozmanitosti druhov živočíchov.
  4. Druhý grantík – v minulosti intenzívne využívané a menené okolie. Körmendyho jaskyňa vznikla umelo pri ťažbe andezitu, ktorý ťažili taliansky tunelári pri stavbe železnice v rokoch 1862 – 1872.
  5. Vajanka – história lesníctva na Slovensku a v Kremnici. Tu končí malý okruh, prechodom na železničnú stanicu sa dá prejsť na východisko NCH alebo pokračovať dlhšou trasou až na Kremnický štós.
  6. Alžbetina skala – pamätná tabuľa osadená na skale v roku 1898 pri príležitosti tragickej smrti cisárovnej Alžbety.
  7. Kremnický štós – prírodná rezervácia, vyhlásená v roku 1953, s rozlohou 18,77 ha. Vyskytujú sa tu viaceré chránené druhy rastlín a živočíchov.
  8. Vyhliadka – je zastávka, kde je najkrajší výhľad na Kremnicu a vrcholy, ktoré ju obklopujú. Ukážka zaujímavých skalných útvarov.

  

Napísali...

Zelená cesta po rokoch znovu funguje

Turisticko-náučný chodník Zelená cesta bol už niekoľko rokov nefunkčný. Nedávno došlo k jeho obnove a už viac ako mesiac je opäť priechodný.

KREMNICA. Zelená cesta vznikla v roku 1990, no v ostatnom období svoju funkciu nespĺňala.

Zanedbaný chodník

„Bolo mi ľúto, že práca ľudí, ktorí ju pred rokmi vytvorili, vyšla navnivoč. Zanedbanú cestu sme preto, ale aj na podnet mesta, zrekonštruovali," informoval konateľ Mestských lesov Kremnica Karol Mutňanský.

Čítajte ďalej  http://ziar.sme.sk

Autor, vlastník, webmaster: František Kovár, Stará Kremnička
e-mail: infostrednepohronie@azet.sk