OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kultúrne a historické pamiatky

KREMNICA
  Staré banské a minciarske mesto v srdci Kremnických vrchov, vystavané terasovite na okolitých svahoch doliny Rudnica v nadmorskej výške 550 - 640 m. Uhorský kráľKarol Róbert z Anjou  v roku 1328 povýšil starú banskú osadu Cremnychbanu na mesto, urobil ju sídlom veľkej banskej a mincovnej komory a umiestnil do nej kráľovskú mincovňu, ktorá bola do tých čias umiestnená len pri kráľovskom sídle. Banícka činnosť tu bola rozvinutá už dávno pred tým. Panovník uprednostnil Kremnicu hlavne pre bohaté ložiská zlata.
  Najvzácnejšou pamiatkou je mestský hrad s kostolom Sv. Kataríny. Ide o komplex stredovekých stavieb, ktoré boli postupne vybudované od polovice 13. storočia do konca 15. storočia. V súčasnosti je hrad majetkom Národnej banky Slovenska, ktorá sa o hrad stará. Hrad ponúka návštevu výstav, prehliadku architektúry ako aj výhľad na Kremnicu a jej okolie.
  Zámocký kostol Sv. Kataríny je dvojloďová gotická stavba s pomerne krátkou, ale širokou loďou, s dlhým oltárnym priestorom, dvoma kaplnkami a vysokou vežou. Veža kostola bola pri požiari v roku 1560 poškodená a bola dostavaná v renesančnom slohu. Nižšia veža vedľa kostolnej veže pochádza zo 14. storočia a volá sa Hodinová veža, lebo v minulosti boli na nej umiestnené hodiny.
  Na námestí pod hradom sa nachádza morový stĺp zasvätený Sv. Trojici. Stĺp je 20 m vysoký a na jeho vrchole je umiestnené súsošie Svätej Trojice. Celkové súsošie je vyzdobené celým radom svätých a stĺp, ktorý je pylónového typu, je vyzdobený anjelikmi. Stĺp postavili podľa návrhu Dionýza Stanettiho v rokoch 1765 - 1772 sochári Dionýz Stanetti, Martin Vögerle a Anton Mayer. Pamätník bol postavený na pamiatku ukončenia moru v roku 1711. V strede námestia sa nachádza aj gotická fontána.
  Cennou architektonickou pamiatkou je mestské opevnenie, ktoré vzniklo po roku 1405, keď cisár Zigmund nariadil opevniť kráľovské mestá. Mestské hradby nadväzujú na opevnenie hradu. V minulosti hradby chránili ešte vodné priekopy, do ktorých bola umele privedená vody. Najvýznamnejšia stavba zo súčasného opevnenia je Dolná brána, ktorá je jedinou zachovalou bránou mestského opevnenia. V roku 1530 bolo pred bránu postavené predbránie tzv. barbakan, ktorý má podobný tvar ako vlastná brána. Je zaujímavo vyzdobený kamennými reliéfmi banských a minciarskych nástrojov a terakotovými soškami baníka a minciara z 19. storočia. Ďalšími časťami mestského opevnenia sú Čierna a Červená veža.
 
Kremnická mincovňa » je jedným z najstarších nepretržite vyrábajúcich podnikov na svete. Jej história začala 17. novembra 1328, kedy uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou povýšil Kremnicu z osady, ktorá vyrástla okolo bohatých nálezísk zlata, na slobodné kráľovské mesto, zároveň jej pridelil privilégium na prevádzkovanie mincovne. Mince, ktoré sa tu začali raziť zo zlata rýdzosti 23 karátov a 9 grénov, vznikli podľa vzoru mincí z Florencie a spočiatku sa im hovorilo florény. Keďže sa latinský nápis na obdobnej zlatej minci mesta Benátky končil slovami "ista ducatus", ľudia tomuto druhu mincí začali hovoriť dukáty. Pod týmto názvom vošli do histórie.
  Súčasťou mincovne je expozícia "Raziareň mincí v premenách času". Roku 2006 pripravila Mincovňa v priestoroch starej raziarne mincí expozíciu mincovej techniky. Do voľných priestorov raziarne tak pribudli stroje charakterizujúce jednotlivé etapy technologického postupu výroby mincí. Jeden z historicky najzaujímavejších priestorov mincovne - stará raziareň - sa tak stal súčasťou prehliadkovej turistickej trasy kremnickej mincovne.
  Podniková predajňa - súčasťou predajne je expozícia, v ktorej uvidíte historické minciarske nástroje, získate informácie o spôsobe výroby mincí a taktiež si môžete prezrieť niekoľko exkluzívnych a vzácnych výrobkov Mincovne Kremnica. Predajňa aj expozícia sú umiestnené v pôvodných, zrenovovaných historických priestoroch, v ktorých mincovňa sídli už od roku 1430.

Národná banka Slovenska - Múzeum mincí a medailí » . Múzeum bolo založené v roku 1890 a patrí medzi najstaršie múzeá na Slovensku. Od svojho vzniku sa zameriavalo nielen na budovanie historických zbierok, ale aj zbierok numizmatických, ktoré vždy charakterizovali a reprezentovali mesto. Spočiatku malo regionálny charakter a jeho zbierkový fond tvorili predmety dokumentujúce slávnu a bohatú minulosť mesta. V roku 1976 sa stalo špecializovaným múzeom mincí a medailí, jediným svojho druhu na Slovensku. Múzeum sa špecializuje predovšetkým na dokumentovanie činnosti kremnickej mincovne, ktorá pôsobí v meste nepretržite od roku 1328 až podnes. Od roku 1994 je súčasťou Národnej banky Slovenska. Virtuálna prehliadka múzea...

Kalvária Kremnica (zdroj: www.kremnica.sk) Na úpätí vrchu Šturc, na svahu priklonenom k mestu Kremnica, bola vybudovaná Krížová cesta ukončená kostolom sv. Kríža. Tvorí tak druhú dominantu mesta po Hradnom areáli s kostolom sv. Kataríny. Objekty Krížovej cesty spolu s kostolom zapadajú do krajinného obrazu historického mesta Kremnice. 
 
Prvý písomný doklad o existencii Kalvárie v katastrálnom  území Kremnica je zaznamenaný v Kronike Františkánov o začatí výstavby kostola sv. Kríža - Barok v r. 1729, ako šiesteho v meste Kremnica, postaveného na preslávenom vrchu cvičišťa - teraz nazývaného Kalvária. Ukončenie stavby v r. 1734, potvrdzuje zobratý štítok z kostola, uložený v depozite NBS MMM v Kremnici. Kostol bol postavený ako ukončenie Krížovej cesty.  viac »  fotogaléria » 
 
 
Stála expozícia lyžovania na Slovensku v Kremnici - Múzeum telesnej kultúry v SR (MTK) Bratislava
Stála expozícia lyžovania na Slovensku ponúka obyvateľom i návštevníkom Kremnice pozrieť si jej novú podobu. Okrem panelovej časti, venovanej histórii lyžovania na Slovensku, s pripomenutím najvýznamnejších športových podujatí, dáva možnosť oboznámiť sa s novými prírastkami z akvizičnej činnosti Múzea telesnej kultúry v SR, ktorého expozícia je súčasťou, zameranej na lyžovanie.  viac »
Banské múzeum - Štôlňa Andrej » je sprístupnená v dĺžke 660 m. V rámci expozície sa oboznámite s prácou baníkov v originálnom prostredí, ktoré toto banské dielo umožňuje. V súčasnosti je prezentovaná činnosť baníkov z obdobia 17., 18. a 20. storočia. Inštalované tu sú rôzne stroje, zariadenia, vybavenie pracovísk a spôsob zabezpečenia banských diel. Atmosféra podzemných priestorov umožní vžiť sa návštevníkom do podmienok práce baníkov v blízkej aj dávnej minulosti.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autor, vlastník, webmaster: František Kovár, Stará Kremnička
e-mail: infostrednepohronie@azet.sk