OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kultúrne a historické pamiatky

ZVOLEN - PUSTÝ HRAD (Starý Zvolenský hrad), je najstaršou hradnou architektúrou v regióne stredného Slovenska. Svojou rozlohou 7,6 ha patrí medzi najrozsiahlejšií hrad v Európe a po križiackom hrade Crak de Chevalier v Sýrii, druhý na svete. História hradu sa začína v 12 storočí a končí veľmi skoro, už koncom 15. storočia, kedy bol počas bojov medzi Jánom Jiskrom s Brandýsa a Jánom Hunyady vypálený. Hrad postupnými prestavbami a rozširovaním dosiahol v 13. storočí impozantné rozmery (8 poschodí), jeho kamenné hradby pre svoje rozmery (miestami výška 8 m, šírka 3 m) možno prirovnáť k Činskému múru. Od r. 1992 prebieha na hrade systematický archeologický výskum, odkryté zvyšky hradnej architektúry sú postupne konzervované.
Prístup na hrad je po modrej turistickej značke 2652 od železničnej stanice cez sídlisko Balkán alebo z nám SNP popri zimnom štadióne.
K hradu vedie aj náučný chodník  (s časti súbežný s modrou turistickou značkou) s 8 informačnými panelmi, s prírodovedným a historickým (archeologickým) zameraním. Z hradu je nádherný výhľad na Zvolen, Zvolenskú kotlinu s prielomom Hrona, ako aj vzdialené vrcholky Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Za zmienku stojí aj minerálny prameň Červený medokýš s vodou sfarbenou do červena, ktorý ponúka občerstvenie po zostupe z Pustého hradu a prameň pri železničnej stanici.
V areály hradu sa nachádza náučný chodník Krajina  zameraný na geológiu, lesy, živočíchy a hospodársku činnosť človeka. Dĺžka 2,4 km, s 10 informačnými panelmi.

foto © F. Kovár  

náučný chodník
 hrad - vstupná brána
hrad - za vstupnou bránou
 hrad - konzervované múry
výhľad na V. Fatru
hrad - areál  
výhľad na N. Tatry
hradby „Čínsky múr“ 
 hrad - informačné tabule
 hrad - areál
 
 hrad - obvodový múr
dolný hrad - areál
prameň - Červený medokýš
Hron - pod hradom
 
 
Autor, vlastník, webmaster: František Kovár, Stará Kremnička
e-mail: infostrednepohronie@azet.sk