OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kultúrne a historické pamiatky

Žiar nad Hronom

  Rozprestiera sa v Žiarskej kotline. Geografická poloha vytvára prirodzenú križovatku významných ciest v smeroch na Martin, Prievidzu, Zvolen a Nitru. Mesto sa v minulosti nazývalo Svätý Kríž nad Hronom. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1075 v zakladacej listine benediktinského kláštora a opátstva v Hronskom Sv. Beňadiku. Pôvodne mýtna osada Sancta Crux (Cristúr, Kerestúr) sa postupne rozrástla na kupecko - remeselné stredisko. V r. 1264 udelil mestské privilégia tunajším obyvateľom ostrihomský biskup Štefan Vancha.

  K pamätihodnostiam mesta patrí renesančno - barokový kaštiel » s neskoršou klasicistickou prestavbou z r. 1631. Kaštieľ slúžil ako letné sídlo banskobystrických biskupov. Od r. 1851 tu pôsobil a v r. 1869 zomrel Dr. Štefan Moyses. Bol významnou osobnosťou národných dejín, má zásluhy na založení Matice slovenskej a bol jej prvým predsedom. Pri kaštieli sa nachádza aj rozsiahly park ktorý je charakteristický stáročnými lipami, pomenovaný po Dr. Štefanovi Moysesovi. Súčasťou parku je aj pomník venovaný Dr. Š. Moysesovi a mini ZOO. V súčastnosti v kaštieli sídli stredná škola.

  Kultúrnou pamiatkou je aj kostol Povýšenia Sv. Kríža, bol postavený v rokoch 1806 - 1813, v klasicistickom slohu. Pod kostolom je krypta, v ktorej je pochovaných 6 banskobystrických biskupov, vrátane Dr. Š. Moysesa.

  Druhou najstaršou budovou v meste je fara, postavená v r. 1766. Pri vstupe do mesta zo smeru od Kremnice pod Šibeničným vrchom, nad starým kameňolomom stojí Kaplnka navštívenia Panny Márie z r. 1711. Táto ďakovná kaplnka bola postavená v rokoch 1709 - 1711 na základe žiadosti svätokrížskeho farára Františka Hajnoviča a zasvätená bola Panne Márii.   

  Dedičná štôlňa je umiestnená medzi Skalkou pri Kremničke a Šibeničným vrchom je známa aj ako „Ferdinandova dedičná štôlňa“. Jej výstavba začala v roku 1841. Štôlňa bola dokončená v roku 1931 a dnes je evidovaná ako chránený objekt. Jej hlavnou úlohou je odvodňovanie banských diel v okolí Kremnice. Zo štôlne vyteká voda, ktorá je obohatená o žlté kaly z ktorých sa v roku 1923 začala ťažiť žltá farba. 

  K mestu patrí aj mestská časť - obec Šášovské Podhradie nad ktorou sa týčia zrúcaniny hradu Šášov ». V stredoveku hrad stážil križovatku ciest z Pohronia na Kremnicu, Banskú Štiavnicu a Zvolen. Prvá známa písomná zmienka o hrade je z r. 1253 (Castro Susol).

  V súčastnosti je v meste  Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella » najväčšie kultúrno - vzdelávacie zariadenie v Stredoslovenskom kraji. Dominantou planetária je hviezdná sála s projekčným prístrojom, ktorý premieta 5800 hviezd severnej aj južnej oblohy na sférickú projekčnú plochu o priemere 10 m. K planetáriu patrí aj pozorovateľňa.

 

x
Nám. Matice slovenskej
fontána
kostol Povýšenia Sv. Kríža
Kaštieľ
park Š. Moysesa s pomníkom
park Š. Moysesa
park Š. Moysesa
park Š. Moysesa
park Š. Moysesa
kaplnka navštívenia Panny Márie
     
kaplnka navštívenia Panny Márie dedičná štôlňa dedičná štôlňa hrad Šášov hrad Šášov
 
Autor, vlastník, webmaster: František Kovár, Stará Kremnička
e-mail: infostrednepohronie@azet.sk