OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

NCH Žakýlske pleso v Podhorí

Náučný chodník Žakýlske pleso - pozvánka na prechádzku okolím Podhoria, k obdivuhodným prírodným a ľudským výtvorom.

NCH má dĺžku 6 900 m, prevýšenie 262 m, čas prechodu 3,5 hod. Na trase chodníka je umiestnených 9 informačných panelov so zaujímavosťami nielen o miestnej krajine, ale aj o miestnej kultúre a histórii obce Podhorie. Chodník je okružný so začiatkom a koncom pri autobusovej čakárni v obci. Bol otvorený v r. 2008, s cieľom umožniť spoznávanie prírodných, historických a kultúrnych pozoruhodností kraja.

Zastávky:

 1. Obec Podhorie
 2. Kostol a pamätná izba
 3. Kultúrna krajina
 4. Žakýlsky hrad
 5. Žakýlske pleso (prírodná pamiatka)
 6. Mŕtve drevo živý les
 7. Poľnohospodárska krajina
 8. Kultúrne dedičstvo Podhoria - ľudová architektúra, ľudové múzeum, kováčska dieľňa
 9. Podhorie ako kultúrna obec

Stručný sprievodca:

 1. Obec Pohorie - vznikla z dvoch území, z Teplej a Žakýla. Prvé písomné zmienky o osade Žakýl pochádzajú z r. 1288 a 1362. Osada Teplá sa prvý krát spomína v r. 1388, meno obce je odvodené od teplého žriedla a teplej vody ktorá vyvierala na tomto území. V r. 1509 prišlo k prvému zlúčeniu obcí pod spoločným richtárom, z tohto obdobia sa zachovala pôvodná pečať, z ktorej je vytvorený aj súčastný erb. Obec Podhorie vznikla v r. 1964 zlúčením pôvodne samostatných obcí Teplá a Žakýl.
 2. Kostol sv. Alžbety bol postavený v r. 1718 z iniciatívy superiora jezuitov v Banskej Štiavnici Gašpara Risa. Organizátorom výstavby bol jezuita páter Andrej Koutil, vtedajší správca kostola sv. Kataríny v Banskej Štiavnici. Pamätná izba F. R. Osvalda - ako kňaz pôsobil v Teplej a Žakýli v r. 1880 - 1916, kde ho na miestnej fare častokrát navštevoval priateľ, archeológ a botanik Andrej Kmeť.
 3. Kultúrna krajina - okolitá krajina je tvorená komplexmi systémov tvorených interakciou horniny, reliéfu, pôdy, vody, ovzdušia, rastlín, živočíchov a človeka... V prípade že zemský povrch je pretvorený človekom s cieľom uspokojovania jeho potrieb hovoríme o kultúrnej krajine.
 4. Žakýlsky hrad - nazývaný aj Pustý hrad sa nachádza na Brezovom vrchu, vo výške 812 m n. m., asi 1,5 km severovýchodne od obce Podhorie. Jediná zachovalá nepriama spomienka o hrade je z r. 1560. O objekt sa naposledy koncom 19 stor. zaujímal miestny bádateľ Baker, ktorý tu spolu s A. Kmeťom robil výkopy a K. Dodek naskicoval jeho pôdorys.
 5. Žakýlske pleso - samotné pleso (prírodný výtvor) leží v prirodzenej depresii, v blízkosti kalderového (priemerne 20 - 30 km širokého, prepadnutého vrcholu sopečného kužeľa) zlomu dvoch paleoúdolí (dávne, praveké údolia)
 6. Mŕtve drevo živý les - celá trasa NCH, okrem intravilánu obce vedie časťou jedného z 382 navrhovaných území európskeho významu zaradených do sústavy NATURA 2000. Cieľom je zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov na území EÚ.
 7. Poľnohospodárska krajina - tradičné poľnohospodárstvo v minulosti prispievalo k vytváraniu mnohých stanovíšť, ktoré poskytovali útočište pre dnes už vzácne rastliny a živočíchy.
 8. Kultúrne dedičstvo Podhoria: ľudová architektúra - ukážka tradičnej zástavby v obci. Ľudové múzeum - ťažký život roľníka v minulosti, história obce, výstava marionet, textilných a drevených bábok. Kováčska dieľňa - život kováča v obci v minulosti.
 9. Podhorie ako kultúrna obec - prírodný amfiteáter, dejisko kultúrnych festivalov (hlavný - Folklórny festival Podhorie, konaný každý druhý rok v párnom roku)

zdroj: Obec Podhorie » a sprievodca náučným chodníkom.

Autor, vlastník, webmaster: František Kovár, Stará Kremnička
e-mail: infostrednepohronie@azet.sk